Novelty RPAS oferuje zarówno sprzęt jak i usługi wykonywania fotogrametrii lotniczej. Do wykonywania nalotów służą autorskie, autonomiczne platformy latające – samoloty ALBATROS i wielownirnikowce OGAR.

 • Trójwymiarowe modele powierzchni
 • Zdjęcia w świetle widzialnym i w bliskiej podczerwieni
 • Duża szczegółowość – wielkość terenowa piksela do 0,5 cm
 • Fotografia spektralna

Tworzymy ortofotomapy z dokładnością do 2 cm. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia generowanie chmury punktów oraz cyfrowych modeli terenu. Platformy latające mogą być wyposażone w matryce światła dziennego RGB oraz matryce bliskiej podczerwieni NIR dzięki czemu istnieje możliwość pomiaru stanu zdrowia roślin.

WeMapo to narzędzie pozwalające na prezentowanie danych rastrowych oraz wektorowych takich jak ortofotomapy, indeksy NDVI, ewidencja gruntów i działek. WeMapo jest lekkim narzędziem przeglądarkowym dzięki czemu nie musisz instalować dodatkowego oprogramowania – wystarczy, że wpiszesz w swojej przeglądarce adres www.wemapo.com  Zobacz jak działa WeMapo

Narzędzia dostępne w WeMapo:

 • Wykonywanie pomiaru: długość, powierzchnia, kąty
 • Manager wydruku
 • Permalink – przesyłanie aktualnego widoku w linku
 • Osadzanie mapy – skopiuj kod HTML aby osadzić mapę na swojej stronie
 • Tryb przeglądania pełnoekranowego
 • Katalog danych – wybierasz informacje jakie mają się znaleźć na stronie
 • Warstwy – zarządzenie warstwami informacji. Decyduj w jakiej kolejności maja się pokazać i jaka ma być ich widzialność

CYFROWE MAPY TERENU (DSM)

Pliki Digital Surface Model są standardem zapisu numerycznych modeli terenu umożliwiającym przeprowadzanie analiz ukształtowania, objętości, a także symulacji np. zalewania terenu.

SKANOWANIE 3D BUDYNKÓW I OBSZARÓW

Setki georeferowanych zdjęć lotniczych połączonych w jedną ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości. Ortofotomapa może zostać zapisana jako klasyczne pliki .tfv .tiff .prj lub jako pliki Google Earth umożliwiające wygodne przeglądanie lub prezentowanie fotomapy na stronach internetowych.

MAPY TERENU W FORMACIE LIDAR

Klasyczne pliki chmur punktów tworzone jednak na podstawie zdjęć lotniczych a nie za pomocą skaningu laserowego, umożliwiają analizy w programach dostosowanych do plików LIDAR.

POMIARY OBJĘTOŚCI HAŁD I WYROBISK

Dzięki generowaniu plików przestrzennych jesteśmy w stanie zmierzyć objętość hałd lub wyrobisk, jest to niezwykle pomocne szczególnie przy pracach wydobywczych np. w kopalniach.

Dyrektor Handlowy
Tomasz Siwy
+48 514 749 424
tomasz.siwy@noveltyrpas.com

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagany)

Telefon

Firma

Temat wiadomości

Treść wiadomości (wymagana)