• 11.2010 – Rozpoczęcie formowania Zespołu
  • 07.2013 – Pierwsza misja Albatrosa
  • 09.2014 – Powołanie Spółki Novelty RPAS
  • 07.2015 – Dostawa pierwszego Ogara
  • 01.2016 – Zwiększenie zatrudnienia do 28 osób
  • 08.2017 – Wprowadzenie na rynek nowej platformy Ogar MK2