Marka Novelty RPAS

Sieć Ośrodków Szkolenia Novelty RPAS

Szkolenie UAVO na operatora drona odc. 1 - świadectwo kwalifikacji, proces szkolenia.

OGAR GeoScanner dla SKANSKA

Prezentacja zastosowania systemu Novelty RPAS OGAR GeoScanner w działalności Oddziału BIM firmy SKANSKA.

OGAR ApliCopter

Zastosowanie systemu Novelty RPAS OGAR do celów aplikacji biopreparatów.

Novelty RPASSpółka Novelty RPAS specjalizuje się w projektowaniu i produkcji systemów zdalnie sterowanych statków latających do zastosowań cywilnych i policyjnych klasy przemysłowej. Zespół Novelty RPAS to przede wszystkim ludzie – pasjonaci, zaangażowani i oddani pracy, zawsze gotowi służyć klientowi. Nasz zespół składa się ze specjalistów z ponad 12 letnim doświadczeniem w zakresie konstruowania i eksploatacji bezzałogowych platform latających.Prowadzimy szkolenia w zakresie pilotażu bezzałogowych systemów latających oraz obsługi naziemnych systemów przetwarzania danych.

  • Największa sieć ośrodków szkolenia w Polsce – sieć 4 Ośrodków Novelty RPAS w całej Polce
  • Profesjonalna kadra
  • Lata doświadczenia, przeszkoliliśmy ponad 400 operatorów RPAS
  • Wysoka jakość
  • Szeroki wybór uprawnień
  • Wpisany do rejestru podmiotów szkolących przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Wojewódzki Urząd Pracy
  • Miła atmosfera

Szkolenie teoretyczne i praktyczne realizowane jest zgodnie z Program Szkolenia stworzonym w oparciu o wzorcowy program Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ośrodek Szkolenia wpisany jest do listy podmiotów szkolących Urzędu Lotnictwa Cywilnego pod numerem 130RPS-02/2015/2. Pamiętaj: wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO oraz wpisywanych do niego uprawnień, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i po spełnieniu wymagań formalnych podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez ULC.

Naszą kadrę stanowią konstruktorzy i operatorzy RPAS, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz instruktorzy i piloci zawodowi. Wszyscy nasi kursanci, którzy przystąpili do egzaminu uzyskali wynik pozytywny.

W celu wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi platformami latającymi niezbędne jest posiadanie świadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator). Świadectwo to wydawane jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.