Zastosowania

  • Zapobieganie i wykrywanie uszkodzeń sieci energetycznych, ciągów paliwowych, telekomunikacyjnych i wodnych
  • Monitoring miejsc zagrożenia zdrowia, życia i środowiska, wsparcie służb ratownictwa lądowego, wodnego oraz górskiego
  • Precyzyjne mapowanie terenu do celów geodezyjnych, planowania przestrzennego, kontoli inwestycji
  • Ochrona, śledzenie oraz monitorowanie osób i mienia, wsparcie w prowadzeniu operacji, monitoring imprez masowych, pościgi
  • Obrazowanie ukształtowania terenu oraz wsparcie w planowaniu operacji, wyznaczanie powierzchni i objętości
  • Prowadzenie analizy jakości, rozwoju oraz stanu zdrowia roślin, ewidencja działek
  • Monitoring stanu drzewostanów, zapobieganie i wykrywanie pożarów, prewencja i reakcja na kradzieże surowca, inwentaryzacja zwierząt łownych
  • Dokładne obrazowanie z powietrza, profesjonalne produkcje filmowe

Video

OGAR MK2 | THE DATA HUNTER

Aktualności

Współpraca

Na współpracy z nami skorzystali już między innymi:

Referencje

Zobacz nasze referencje oraz dołącz do grona ponad 600 zadowolonych Klientów