EASA Drones

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ogłasza konsultacje

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dostrzega ogromny potencjał wzrostu branży bezzałogowych systemów latających, w tym możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. W związku z tym EASA i Urząd Lotnictwa Cywilnego zapraszają do konsultacji dotyczących ram prawnych w zakresie bezpiecznego wykonywania operacji dronami w europejskiej przestrzeni powietrznej:
http://www.ulc.gov.pl/pl/247-aktualnosci/3787-konsultacje-publiczne-easa-dotyczace-ram-prawnych-operacji-bezzalogowymi-statkami-powietrznymi
Czytaj dalej “Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego ogłasza konsultacje”

RPAS conference

RPAS conference 10 czerwca

Serdecznie zapraszamy na konferencję prawa lotniczego “Bezzałogowe statki powietrzne – wyzwania i doświadczenia”, która odbędzie się 10 czerwca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W konferencji wezmą udział m. in. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, którzy odpowiedzą o zasadach wykorzystywania przestrzeni powietrznej w FIR Warszawa oraz o planowanych zmianach w rozporządzeniach do Prawa Lotniczego. Czytaj dalej “RPAS conference 10 czerwca”

Ośrodek Szkolenia UAVO został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Z przyjemnością informujemy, że dnia 1 grudnia Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych Novelty RPAS został wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy pod numerem ewidencyjnym 2.24/00302/2014 (Novelty RPAS Sp. z o.o.). Zapraszamy do współpracy osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców zainteresowanych odbyciem szkolenia dofinansowanego ze środków WUP.

Czytaj dalej “Ośrodek Szkolenia UAVO został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy”