Wielowirnikowiec do aplikacji biopreparatów i mikrodawek nawozów w produkcji roślinnej

Zapytanie ofertowe nr 1/Novelty/2015 (PDF)
Zapytanie ofertowe nr 1/Novelty/2015 (DOC)

Przedmiot zamówienia: Dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu (kod CPV – 73100000-3) w projekcie „Wielowirnikowiec do aplikacji biopreparatów i mikrodawek nawozów w produkcji roślinnej”
Termin składania ofert: 08.10.2015 – 21.10.2015
Data opublikowania ogłoszenia: 07.10.2015 13:28
Status: wybrano najkorzystniejszą ofertę