Novelty RPAS oferuje zarówno sprzęt jak i usługi wykonywania fotogrametrii lotniczej. Do wykonywania nalotów służą autorskie, autonomiczne platformy latające – samoloty ALBATROS i wielownirnikowce OGAR.

cyvil-road (17)
  • Trójwymiarowe modele powierzchni
  • Zdjęcia w świetle widzialnym i w bliskiej podczerwieni
  • Duża szczegółowość – wielkość terenowa piksela do 0,5 cm
  • Fotografia spektralna

Tworzymy ortofotomapy z dokładnością do 2 cm. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia generowanie chmury punktów oraz cyfrowych modeli terenu. Platformy latające mogą być wyposażone w matryce światła dziennego RGB oraz matryce bliskiej podczerwieni NIR dzięki czemu istnieje możliwość pomiaru stanu zdrowia roślin.

CYFROWE MAPY TERENU (DSM)

Pliki Digital Surface Model są standardem zapisu numerycznych modeli terenu umożliwiającym przeprowadzanie analiz ukształtowania, objętości, a także symulacji np. zalewania terenu.

SKANOWANIE 3D BUDYNKÓW I OBSZARÓW

Setki georeferowanych zdjęć lotniczych połączonych w jedną ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości. Ortofotomapa może zostać zapisana jako klasyczne pliki .tfv .tiff .prj lub jako pliki Google Earth umożliwiające wygodne przeglądanie lub prezentowanie fotomapy na stronach internetowych.

MAPY TERENU W FORMACIE LIDAR

Klasyczne pliki chmur punktów tworzone jednak na podstawie zdjęć lotniczych a nie za pomocą skaningu laserowego, umożliwiają analizy w programach dostosowanych do plików LIDAR.

POMIARY OBJĘTOŚCI HAŁD I WYROBISK

Dzięki generowaniu plików przestrzennych jesteśmy w stanie zmierzyć objętość hałd lub wyrobisk, jest to niezwykle pomocne szczególnie przy pracach wydobywczych np. w kopalniach.