GeoScannerGeoScanner (fotogrametria)

“skaner ziemi” umożliwiający stosunkowo niskim nakładem zasobów tworzenie precyzyjnych map, ortofotomap, modeli przestrzennych terenu, przeprowadzanie pomiarów, a także wykonywanie wyjątkowych zdjęć lotniczych w wysokiej rozdzielczości, georeferowanych bezpośrednio

PostManPostMan (transport)

moduł umożliwiający przenoszenie towarów, przedmiotów medycznych (AirVein) i preparatów drogą lotniczą

WatchDogWatchDog (obserwacja i inspekcja)

moduł przeznaczony do prowadzenia obserwacji w dzień i w nocy oraz inspekcji i radiometrycznych pomiarów temperatury

AgroObserverAgroscanner (fotogrametria multispektralna)

moduł umożliwiający tworzenie map stanu zdrowia roślin z użyciem kamery multispektralnej

CinemaArtistCinemaArtist (filmowanie)

moduł zaprojektowany z myślą o profesjonalnym nagrywaniu filmów z lotu ptaka

SnifferDogSnifferDog

moduł przeznaczony do wykrywania i pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza

CinemaArtistCustom

indywidualne wyposażenie i zastosowanie

Galeria

  • Kamera profesjonalna MR2 | Novelty RPAS | Drony dla firm
    Watchdog
  • Kamera profesjonalna MR | Novelty RPAS | Drony dla firm
    Geoscanner
  • Kamera profesjonalna MR | Novelty RPAS | Drony dla firm
    Geoscanner