Jesteśmy dostawcą wiodącego oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania opracowań fotogrametrycznych. Jako autoryzowany dystrybutor oferujemy oprogramowanie z rodziny Pix4D na preferencyjnych warunkach wraz ze szkoleniem i wdrożeniem.

Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia modelowanie oraz mapowanie 2D i 3D, oparte na cyfrowych technologiach przetwarzania obrazu. Oprogramowanie umożliwia przetwarzanie zarówno fotografii metrycznych, jak i niemetrycznych, fotogrametrii naziemnej i niskopułapowej fotogrametrii lotniczej. Zautomatyzowany proces umożliwia łączenie tysięcy zdjęć lotniczych z użyciem lokalnego komputera lub zdalnych zasobów obliczeniowych, umożliwiając uzyskanie pełnowartościowych opracowań fotogrametrycznych.

Następnie otrzymane opracowania fotogrametryczne mogą być udostępniane i prezentowane z użyciem aplikacji WeMapo.

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do Pix4d jest Agisoft PhotoScan, który również znajduje się w ofercie Novelty RPAS.