Współpracujemy z firmą Pentacomp w ramach projektu AirVein, którego celem jest utworzenie systemu bezzałogowego dla bezpiecznego transportu medycznego oraz umożliwienie szybszego transportu krwi w Polsce i na świecie.

Smart Geomatic jest firmą oferującą rozwiązania geoinformatyczne takie jak internetowe i mobilne geoportale. Wspólnie z firmą Smart Geomatic rozwijamy produkty dopasowane do potrzeb operatorów bezzałogowych statków powietrznych, takie jak np. WeMapo.

Firma Pix4D jest wiodącym dostawcą oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania opracowań fotogrametrycznych. Jako autoryzowany dystrybutor, oferujemy oprogramowanie z rodziny Pix4D na preferencyjnych warunkach wraz z wdrożeniem.

UgCS jest marką firmy SPH Engineering, z którą współpracujemy w zakresie oferowania wysokiej jakości oprogramowania kierowania lotem bezzałogowych systemów latających.

Współpracujemy z Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości Rozwoju, której zadaniem jest w szczególności wspieranie mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw. Rozwój gospodarki regionu oraz stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości odbywa się poprzez dostarczanie nowoczesnych usług wspomagających, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje.

Jesteśmy członkiem związku pracodawców zrzeszającego podmioty
działające w branży bezzałogowej.  Głównym celem
i zadaniem Izby jest kształtowanie otoczenia pod kątem zapisów regulujących funkcjonowanie sektora systemów bezzałogowych oraz eliminowanie barier ograniczających rozwój rynku – w tym ograniczeń prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych.

Światowe Stowarzyszenie Lotników Polskich to organizacja, której głównym celem jest dbałość o rozwój lotnictwa polskiego i jego kadr. Stowarzyszenie prowadzi także działalność charytatywną oraz popularyzuje lotnictwo wśród młodzieży prowadząc działalność naukową, oświatowo-wychowawczą i szkoleniową.

Od 2015 roku prowadzimy intensywną współpracę z Politechniką Śląską. Na mocy zawartego porozumienia wspieramy uczelnię w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej, promocji zatrudnienia, organizacji praktyk i stażów studenckich oraz współpracujemy w obszarze pozyskiwania środków na realizację prac badawczo-rozwojowych.

Wspólnie z ponad 80 jednostkami naukowymi i badawczymi, firmami oraz organizacjami pozarządowymi, podjęliśmy współpracę w ramach konsorcjum naukowo-technologicznego, którego celem jest umocnienie, inicjowanie oraz integrowanie działań na rzecz innowacji w produkcji. Nowoczesne rolnictwo, a zwłaszcza ogrodnictwo wymaga silnego wsparcia przez nowoczesną naukę i przemysł, dlatego też nasza firma wraz ze swoim zapleczem badawczo-rozwojowym oraz zaawansowanymi systemami bezzałogowymi bierze udział w tworzeniu nowych, skutecznych rozwiązań na rzecz sektora ogrodniczego.