Komunikat Zarządu Novelty RPAS Sp. z o.o. dot. zakończenia sporu z inwestorem

Zespół Novelty RPAS

Informujemy z wielką radością, że w tym roku zakończył się długi i wyczerpujący spór sądowy z byłym inwestorem – udziałowcem Spółki.

Kanwą sporu było niewywiązanie się przez inwestora z jego zobowiązań finansowych, co doprowadziło do wielu utrudnień w działalności Spółki. W swoim apogeum spór obejmował ponad 30 różnych postępowań sądowych o wartości wielu milionów złotych. Spór był dla nas wycieńczający. Wierzyliśmy jednak w nasze racje i ciężko pracowaliśmy, by je udowodnić. Gdy szala zwycięstwa zaczęła się przechylać na naszą stronę, wiedzieliśmy, że ten wysiłek nie był bezcelowy. Finalnie została zawarta korzystna dla Spółki ugoda notarialna, która zakończyła wszystkie postępowania.

Chcieliśmy podziękować w tym miejscu wszystkim naszym pracownikom oraz podmiotom, które odczuły utrudnienia we współpracy z naszą Spółką – dziękujemy za Wasze wsparcie oraz wyrozumiałość. Wyrażamy też wdzięczność względem naszych partnerów, którzy przez prawie trzy lata walczyli razem z nami i bronili naszych praw, wierzyli w nas. W tym miejscu chcemy szczególnie podziękować radcy prawnemu Kamilowi Lubelskiemu, wspólnikowi Kancelarii Prawniczej Argos Lubelscy i Wspólnicy Sp.k. z Katowic, który przez cały ten okres odpowiadał za naszą strategię procesową i za jej wykonanie. Mamy w pamięci liczne ogniste zgromadzenia wspólników, dziesiątki tysięcy stron pozwów i pism oraz nieustanne wsparcie radą. Doceniamy też, że stworzone przez Kancelarię zabezpieczenia zawarte w umowach inwestycyjnych okazały się być skuteczne. Razem udowodniliśmy, że w starciu z Goliatem to mniejszy Dawid może wyjść zwycięsko.

Przed nami nowe ekscytujące wyzwania biznesowe.

Zarząd Novelty RPAS Sp. z o.o. z Gliwic:
Marcel Smoliński, Michał Zachwieja, Tomasz Siwy

Zarząd spółki Novelty RPAS | Drony dla firm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *